Skolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Adaptācijas diena – radošās darbnīcas, sporta spēles
 • Dzejas dienas Mārtiņa Freimaņa piemiņas vietā
 • Latvisko tradīciju svētki, gadatirgi
 • 10. un 5. klašu iesvētības
 • Pašpārvaldes – skolotāju diena
 • Valsts svētki, atceres dienas
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Gada balva – nominācijas 10.-12.klasēm
 • Ābeces svētki 1. klasēm
 • Labāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas administrācijas Zvaigznes dienā
 • Valentīndienas ballīte – konkursi
 • Žetona svētki
 • Jauno talantu konkurss „Kā māku, tā maunu”
 • Vecāku diena 2 reizes mācību gadā
 • Karjeras izglītības dienas
 • Atvērto durvju diena
 • Ģimenes dienas mākslinieciskās pašdarbības koncerts
 • Sporta diena, spēles
 • Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm
 • Izlaidums 9. un 12.klasēm