Skolas tradīcijas

 Zinību diena
 Adaptācijas diena
 Dzejas dienas
 Skolas dzimšanas diena
 Skolotāju diena
 Miķeļdienas, Mārtiņdienas; Ziemassvētku tirdziņi
 Atceres un piemiņas dienas (barikāžu aizstāvju atceres diena u.c.)
 Valsts svētki (Lāčplēšu diena, Valsts dzimšanas diena)
 Sporta turnīri
 Ziemassvētku pasākumi (koncerti, izrādes; nominācijas)
 100.diena skolā 1.klasēm
 Diskotēkas, balles
 Tematiskās nedēļas
 Labdarības pasākumi
 Valentīndienas aktivitātes
 Ēnu dienas, Karjeras izglītības pasākumi
 12.klases Žetonu vakars
 Talantu konkurss
 4.maija svētki
 Olimpiskā diena
 Ģimenes diena koncerts
 Pēdējais zvans
 Skolas noslēguma diena
 Izlaidumi

u.c.