Vēsture

Direktori

Absolventi

Skolas himna

Aizputes vidusskola ir dibināta 15. septembrī, 1921. gadā. Skolā ir pirmsskola (sešgadnieku 2 grupas), sākumskola (1. – 4. klase), pamatskola (5. – 9. klase) un vidusskola (10. – 12. klase). Aizputes vidusskolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Ir moderni labiekārtoti matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, literatūras u.c. kabineti.

Mācību gada beigās labākajiem skolēniem tiek pasniegtas zelta vai sudraba liecības.

Aizputes vidusskola piedāvā skolēniem pēc pamatskolas beigšanas iespēju izvēlēties mācību kursus no diviem izvēles groziem.

Skolā ir „Goda grāmata”, kurā tiek ierakstīti labākie skolēni pēc viņu sasniegumiem.

Skolēni veiksmīgi piedalās un sasniedz izcilus rezultātus dažāda mēroga olimpiādēs un konkursos Latvijā. Skolēni aktīvi sporto volejbolā, basketbolā un vieglatlētikā, ir nominācija „Gada sportists” zēniem un meitenēm 1.-4., 5.-9. un 10.-12.klašu grupā.

Aizputes vidusskola piedalās ES projektos.