Bibliotēka

Aizputes vidusskolas bibliotēka dibināta 1927.gadā.

Bibliotēka reģistrēta LR  KM bibl. reģ. 03.12.2003. BLB0323

 

Saziņai izmantojams e-pasts: avsbiblioteka@inbox.lv

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena – trešdiena: 900 – 1500

Ceturtdiena - piektdiena: 900 – 1400

 

Lasītavas darba laiks:

Pirmdiena: 800 – 900 un 1300 – 1500

Otrdiena: 800 – 1600

Trešdiena: 800 – 1000

Ceturtdiena: 800 – 1600

Piektdiena: 800 – 1500

 

Lasītava Ineses Greieres un Ērikas Grāmatnieces pārziņā.

 

Bibliotēkā apkalpo Vija Līce.

 

Īstenojot izglītības likumu, Aizputes vidusskolā katrs 1. -12. klašu skolēns tiek nodrošināts ar bezmaksas mācību grāmatām.

Ir ļoti bagāts uzziņu literatūras klāsts, daiļliteratūra un cita rakstura literatūra.

Lasītavā pieejams plašs preses klāsts.