Bibliotēka

Aizputes vidusskolas bibliotēka dibināta 1927.gadā.

Bibliotēka reģistrēta LR  KM bibl. reģ. 03.12.2003. BLB0323

 

Saziņai izmantojams e-pasts: avsbiblioteka@inbox.lv

 

Bibliotēkas darba laiks:

Lasītavas darba laiks:

Lasītava Ērikas Grāmatnieces pārziņā.

Bibliotēkā apkalpo Dzintra Dovkante.

Īstenojot izglītības likumu, Aizputes vidusskolā katrs 1. -12. klašu skolēns tiek nodrošināts ar bezmaksas mācību grāmatām.

Ir ļoti bagāts uzziņu literatūras klāsts, daiļliteratūra un cita rakstura literatūra.

Lasītavā pieejams plašs preses klāsts:

  • Laikraksti:

Diena, pamatkomplekts
Kursas laiks, bez pielikumiem

  • Žurnāli:

Ilustrētā Junioriem
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ilustrētā Zinātne
Leģendas
Ieva
Pērle
Avene
GEO
Burda Style Special
Basteln mit Kinder

  • E-izdevumi no Skolas vārda:

Skolas vārds
Skolas psiholoģija
Izglītība un kultūra