Pašnovērtējuma ziņojums

Ziņojums par 2022./2023.m.g.