Skolēnu līdzpārvalde

Skolēnu līdzpārvalde “Nagla” 2017./2018. m. g.

Vadošais pedagogs: Ausma Kirhnere

Prezidente: Elīna Juska

Prezidenta vietnieks: Miks Pļavnieks

Kultūras komisijas vadītāja: Laura Alise Liepiņa

Sākumskolas kultūras komisijas vadītāja: Madara Ozola

Mediju un izziņas komisijas vadītāja: Zane Reine

Pētījumu komisijas vadītāja: Ketija Pujāte

Līdzpārvaldes struktūra