Tālākizglītības iespējas skolēniem

Aicinām 7.-12.klašu skolēnus un viņu vecākus apmeklēt tālākizglītības iespēju izstādes un Atvērto durvju dienas: