Programmas “Kontakts” kopsavilkums

No 2023. gada 15. augusta līdz 31. decembrim mūsu skolā tika īstenots projekts “Aizputes vidusskolas, Kalvenes pamatskolas, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas līdzpārvalžu attīstības stiprināšana”, kas norisinājās programmas “Kontakts” ietvaros.

Projekta laikā līdzpārvaldes “Nagla” jaunieši realizēja 4 aktivitātes- mācības ar mentoriem, nodarbību vadīšana citiem skolēniem, komandas saliedēšanas aktivitāte un emociju istabas izveide un iekārtošana.

Skolas līdzpārvaldes aktīvisti mācību laikā kopā ar mentoriem apguva trīs tēmas - “Kā atpazīt savas emocijas?”, “Ko darīt, ja provocē?” un “Kā rīkoties, ja man vai kādam citam ir dusmu lēkme?”. Mācību laikā apgūtās zināšanas skolēni izmanto ikdienā skolā, kā arī projekta īstenošanas komanda iegūtās zināšanas nodeva tālāk 5. klases skolēniem, organizējot darbnīcas pēc principa skolēns- skolēnam. Līdzpārvaldes skolēni plāno, ka arī turpmāk nodos šīs zināšanas saviem klases un skolas biedriem.

Viens no lielākajiem piedzīvojumiem projekta ietvaros bija līdzpārvaldes komandas saliedēšanās SmashRoom (sadauzīšanas istabā) Liepājā, kurā visas iekrātās dusmas un frustrācijas skolēni varēja drošā vidē izlikt uz telpās atrodamajiem objektiem, kā arī kopīgi komandā pavadīt brīvo laiku iepazīstot vienam otru labāk.

Savukārt, viens no apjomīgākajiem projekta darbiem bija emociju (dusmu izlādes) istabas izveidošana skolā. Istabas izveidei tika piešķirta telpa, kuru skolēni kopā ar vecākiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem izremontēja un iekārtoja tā, lai tā spētu pildīt savas funkcijas. Emociju istabā skolēni varēs izlādēt negatīvās emocijas, varēs iet, ja būs vajadzība vai vēlme pabūt vienatnē, padomāt vai pazīmēt.

Projekta izstrāde un realizācija saliedēja skolēnus un mācīja darbu plānojumu. Šāda veida projekti palīdz skolēniem aktualizēt sev un citiem aktuālās problēmas vai tēmas skolā, kā arī palīdz līdzdarboties, būt atbildīgākiem par skolas ikdienu, kārtību un procesiem. Projekta process māca būt atbildīgiem, nodot informāciju skolēns - skolēnam, attīsta gan savstarpējās sadarbošanās prasmes, gan arī sadarbību ar  skolas administrāciju.
 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.