Fizikas konkurss 8. un 9.klasēm

 23.janvārī Aizputes vidusskolas 12.klases skolnieces Loreta un Alise īstenoja sava projekta darba galveno aktivitāti konkursu fizikā 8.un 9.klasēm. Konkursa mērķis ieinteresēt skolēnus izvēlēties eksaktos priekšmetus. 9.klases skolēni izgatavoja viļņu mašīnu, bet 8.klases skolēni - "peļu lamatu mašīnu".