"Skolas soma" apraksts

Esam gandarīti, ka pirmajā mācību semestrī turpinājām realizēt programmas “Latvijas skolas soma” dažādas nodarbības, koncertlekcijas un izbraukuma muzejpedagoģijas nodarbības.
✅7.novembrī 6.- 8.klasēm notika patriotisks un jaudīgs koncerts kopā ar Ati Ieviņu no “SIA MA Events”, kur skanēja gan latviešu autoru dziesmu melodijas, gan varēja atbildēt uz viktorīnas jautājumiem. 


✅24.novembrī pie 9. un 12.klasēm viesojās Krišjānis Berķis ar nodarbībām “Mana runa pārliecina”, kur jaunieši varēja improvizēt un uzstāties auditorijas priekšā, izspēlējot dažādas situācijas.


✅6.decembrī sākumskolas klasēm notika izglītojoša un praktiska nodarbība grāmatu autores Luīzes Pastores vadībā, kur skolēni ne tikai uzklausīja stāstu, kā top grāmata, bet arī paši piedalījās sava stāsta veidošanā un iejutās detektīvu lomās, meklējot atbildes, netieši nostiprinot lasītprasmi.


✅Mācību pusgada noslēgumā 5. un vairākas sākumskolas klases apmeklēja mūsu Aizputes novadpētniecības muzeju, kur gatavoja gan ūdenskliņģerus, gan rotas muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Savukārt, vidusskolēni apmeklēja Liepājas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja piedāvātās nodarbības.
Kopumā ikvienam mūsu skolas skolēnam bija iespēja ieskatīties, ieklausīties un piedalīties programmas “ Latvijas skolas soma” piedāvātajās izglītojošajās norisēs.