Arhīvs

Nodarbība LU dabaszinību centrā

2018.gada 15.novembrī  9 a klases skolēni un skolotāja V.Vasiļevska projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 apmeklēja 2 mācību nodarbības un ekskursiju  LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Nodarbības vadīja Ķīmijas fakultātes docents Jāzeps Logins. Skolēni  papildina zināšanas ķīmijā par degšanu, to veicinošiem faktoriem,  kā pareizi dzēst ugunsgrēku, kā arī pilnveidoja  laboratorijas darbu prasmes, mācījās teorētiskās zināšanas pilnveidot praktiski. Skolēniem darbošanās laboratorijā patika. Izglītojamie tiek motivēti studēt eksaktos priekšmetus.

 

Novada kolektīvu koncerts

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Kino diena - 12.novembris

Kultūras kanona konkursa 1. kārta Kurzemē

10. oktobrī Kultūras kanona konkursa "Kultūras kanons manā skolas somā" pirmā kārta norisinājās Kurzemē – Kuldīgas mākslas namā.

Kurzemes reģionā konkursā piedalījās 8 skolas - Brocēnu Vidusskola, Saldus Vidusskola, Kuldīgas Centra Vidusskola, Dundagas vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Aizputes vidusskola un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola.

No Kurzemes reģiona dalību konkursa otrajā kārtā turpinās Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Brocēnu vidusskola un Aizputes vidusskola. 

Paldies skolotājai Inesei Krauzei! 

Vairāk par konkursa rezultātiem: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/noslegusies-kulturas-kanona-konkursa-pirma-karta-latvijas-skolu-jaunatne-izveido-savu-simtgades-kulturas-notikumu-topu/

Informācijas avots: Facebook @kulturaskanons

Erudīcijas spēle "Mana Latvija"

Mārtiņdienas tirgus!

Vecāku diena

Ikgadējā fotografēšanās

Fotografēšanās notiks 20. un 21.novembrī skolas aktu zālē pēc noteikta grafika

 

Skolas administrācija

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Šogad 459 Aizputes vidusskolas skolēni piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13