Arhīvs

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts "Es pats veidoju savu karjeru!"' 9.-12.klašu skolēniem

Darba piedāvājums

 Ļoti gaidām atsaucīgu, draudzīgu ārsta palīgu, kas savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē, sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos!

Sīkāka informācija pie direktores pa tālruņa nr.: 26641717

Izmaiņas ēdināšanas pakalpojumā

Sākot ar 7.janvāri brīvpusdienas piešķirtas visiem 1.-9.klašu skolēniem!

6.klases turpmāk pusdienas ēdīs plkst. 10:50

 

Radošās darbnīcas “Ziemassvētku eksperimenti”

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros 19.decembrī 7.klašu skolēniem tika dota praktiska iespēja izplānot dažādus, ar viegli uzliesmojošu priekšmetu un vielu saistītus eksperimentus, tos veikt pēc dotā parauga. Pirms un pēc darbu veikšanas skolēni pildīja darba lapas par eksperimentu norisi.

    

Tehniskās jaunrades diena

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros 18.decembrī, sadarbībā ar SIA ASPIRED, skolā tika organizētas 11 dažādas darbnīcas. Katrs 1.-9.klašu skolēns ieguva iespēju piedalīties vienā no radoši izglītojošām darbnīcām.

     

Akcija "Zvaigzne Austrumos"

Kāda bērna prieks vienkāršā kurpju kastē

Jau 4.gadu Latvijā pirms Ziemassvētkiem notiek akcija „Zvaigzne austrumos”. Tās mērķis ir sagatavot un nogādāt dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Tur strādājošie palīdzības organizāciju cilvēki ir teikuši, ka liela vajadzība šiem bērniem ir rotaļlietas, kuras netiek paņemtas līdzi, dodoties bēgļu gaitās. Tāpēc akcijas uzdevums ir sagādāt šīs rotaļlietas un kopā ar citām sadzīvē noderīgām lietām ielikt tās kurpju kastē (jo tukša kurpju kaste ir katrā mājā) un nosūtīt to šiem bērniem. Kā paši akcijas organizatori saka: „Neļauj savai kurpju kastei putēt plauktā – piepildi to un piedzīvo kā prieks vairojas!”

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes 2018./19. māc.g. 1.semestrī.

1.semestra rudens mēneši visās Aizputes novada izglītības iestādēs iezīmējās ar daudzveidīgiem karjeras pasākumiem.

Aizputes vidusskolas skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties ļoti dažādos karjeras pasākumos.

Visu pasākumu kopējais apraksts pieejams šeit.

18.decembris - Tehniskās Jaunrades diena

Ziemassvētku pasākumi skolā

AIZPUTES MAZPULCĒNI - AIZPUTES SENIORIEM

Aizputes vidusskolas mazpulks un tā vadītāja Liene Cinovska 
realizējuši projektu “CAUR LAIKU LAIKIEM..AIZPUTES MAZPULCĒNI - AIZPUTES SENIORIEM..


Projekta idejas mērķis - rast sadarbību un cieņu 
jauniešiem pret vecāka gada gājuma līdzcilvēkiem.


"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros".

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13