Arhīvs

30. maija pasākumi "Es iepazīstu profesiju!"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākums "Es iepazīstu profesiju!" 30. maijā

pl.9:30 
1.-4.klases skolēniem tikšanās ar leļļu teātra aktieri un kanisterapeitu.


pl. 11:30 
5.- 12.klases skolēniem tikšanās ar Valmieras Drāmas teātra aktieri.

 

Karjeras konsultantes
Monta Balode
Vineta Bardanovska

9.maija karjeras pasākumi

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

9.maijā, Eiropas dienā, Aizputes vidusskolas skolēniem bija bagātīgs piedāvājums ar vispusīgiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.

13. maijā pl.18.00 koncerts, veltīts Mātes un Ģimenes dienai

Mācību vizīte uz Lietuvu

 8.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 1.-9.klašu 48 skolēni viesojās mācību vizītē Lietuvā, Klaipēdas Jūras muzejā, kurā varēja apskatīt ekspozīciju par jūras dzīvniekiem, Delfinārijā, vērojot delfīnu šovu. Palangā skolēni apmeklēja Ilūziju māju „Eureka”, kur varēja praktiski darboties ar dažādām fizikas ierīcēm un izjust ilūziju fenomenus. Skolēni piedalījās arī ķīmijas eksperimentu nodarbībās.

    

Radošās darbnīcas Kurzemes DEMOCENTRĀ

3.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 3., 5.klašu 49 skolēniem notika 2 radošās darbnīcas un Ekspozīcijas apskate zinātnes un tehnoloģiju muzejā.

Praktiskās nodarbības LU dabaszinātņu centrā

3.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 7., 8.klašu 14 skolēniem notika 2 mācību nodarbības un ekskursija LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā.

 

LU Dabaszinātņu centrā notikušajās nodarbībās skolēniem izskaidroja ķīmiskos un bioloģiskos procesus saistībā ar degšanu un oksidēšanos. Pasniedzēja stāstījums – atbilstošs vecumam, saprotams, aizraujošs, attīsta kritisko domāšanu. Eksperimenti par degšanu – vienkārši, bet ļoti interesenti, māca skolēniem izprast likumsakarības, izskaidrot procesus un izdarīt secinājumus. Skolēnus pārsteidz LU jaunās ēkas izskats, auditorijas, iekārtojums, daudzi teica, ka vēlētos šeit studēt!

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa” Aizputes vidusskolā

23.04.2019. plkst.10:00
un
02.05.2019. plkst.9:20

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Aizputes novada pašvaldības un Aizputes vidusskolas atbalstu, aicina Aizputes vidusskolas skolēnus, pedagoģisko un administratīvo personālu, kā arī skolēnu vecākus u.c. interesentus apmeklēt slimību profilakses pasākumu 23.aprīlī un 2.maijā plkst. 10.00 Aizputes vidusskolā, Ziedu ielā 7, Aizputē, Aizputes novadā.

Pasākumu kopuma mērķis ir caur dažādām aktivitātēm ikvienam interesentam sniegt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus padomus veselības paradumu maiņai un uzlabošanai – veicot dažādus mērījumus un skaidrojot iegūto mērījumu rezultātu sasaisti ar veselības aprūpes sistēmā pieņemtajiem cilvēka vispārējā veselības stāvokļa vērtēšanas kritērijiem, kā arī kā tos var uzlabot.

Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 16.aprīlī Aizputes vidusskola vēra savas durvis Aizputes novada 9.klašu skolēniem – absolventiem, kuriem ir jāizdara pirmā nozīmīgā izvēle savas profesionālās karjeras izveidē. Diena bija piepildīta ar dažādiem informatīviem, izglītojošiem un izklaides pasākumiem. Katram 9.klases skolēnam tika pasniegta grāmatzīme ar aktuālu informāciju par Aizputes vidusskolu.

Atvērto durvju diena 16.aprīlī!

Konkurss "Matemātika + fizika"

10.aprīlī Aizputes vidusskolā notika Aizputes novada atklātais konkurss 8.un 9.klašu komandām “Matemātika + fizika”.

Konkursā piedalījās 10 komandas: Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta, Grobiņas, Kalvenes, Kazdangas, Rucavas, Nīcas, Durbes, Krotes un Pāvilostas. Mājas darbā, katrai komandai bija jāsagatavo eksperiments.  Komandas sacentās fizikas eksperimentu un drošības situāciju izvērtēšanā un sarežģīta matemātikas uzdevuma atrisināšanā.

Aizputes vidusskolu pārstāvēja skolotāja Jura Zauera izveidotā komanda: Deina Kupše, Brenda Blūma – Saimniece, Aleksandrs Eduards Veinbergs un Modris Elans Ēnģelis.

Pirmā vieta šoreiz Pāvilostas vidusskolai!

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13