Praktiskās nodarbības LU dabaszinātņu centrā

Praktiskās nodarbības LU dabaszinātņu centrā

3.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros Aizputes vidusskolas 7., 8.klašu 14 skolēniem notika 2 mācību nodarbības un ekskursija LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā.

 

LU Dabaszinātņu centrā notikušajās nodarbībās skolēniem izskaidroja ķīmiskos un bioloģiskos procesus saistībā ar degšanu un oksidēšanos. Pasniedzēja stāstījums – atbilstošs vecumam, saprotams, aizraujošs, attīsta kritisko domāšanu. Eksperimenti par degšanu – vienkārši, bet ļoti interesenti, māca skolēniem izprast likumsakarības, izskaidrot procesus un izdarīt secinājumus. Skolēnus pārsteidz LU jaunās ēkas izskats, auditorijas, iekārtojums, daudzi teica, ka vēlētos šeit studēt!