Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa” Aizputes vidusskolā

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa” Aizputes vidusskolā

Pasākumu kopuma ietvaros skolēniem būs iespēja:

noteikt augumu un svaru;

izmērīt pulsu pirms un pēc fiziskās slodzes;

uzzināt ārsta skaidrojumus par mērījumu rezultātiem;

piedalīties „Eksperiments ārsta kabinetā...” – apskatīt dažādu medicīnas ierīču darbību, ar kuru palīdzību nosaka sirds un asinsvadu slimību riska faktorus, saņemt izzinošu informāciju par pulsu, asinspiedienu, sirdsdarbību, elpošanu utt.;

piedalīties aktivitātē «Tavas sirds veselība!» un viktorīnā «Esi vesels!»;

iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu kopuma ietvaros pieaugušajiem būs iespēja:

izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs;

noteikt ķermeņa masas indeksu;

konsultēties ar speciālista par mērījumu rezultātiem un saņemt vispārējas veselības veicināšanas rekomendācijas veselības paradumu maiņai;

saņemt praktiskus vispārējus veselības veicināšanas padomus veselības paradumu maiņai un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru reducēšanai;

iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības personas.