Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

Atvērto durvju diena Aizputes vidusskolā

Pie Aizputes vidusskolas durvīm 9.klases skolēnus ar sirsnīgiem sveicieniem sagaidīja skolas simbols – Zaķis. Skolas aktu zālē svinīgu uzrunu teica Aizputes vidusskolas direktore Gunta Vīdnere. Direktore uzsvēra, ka izglītības sistēmu sagaida lielas pārmaiņas, tāpēc vidusskola ir gatava izaicinājumiem.

Nākamajā mācību gadā Aizputes vidusskola uzsāk Valsts Aizsardzības mācību programmu, un par šīs programmas īstenošanu informēja Liepājas Jaunsargu vienības instruktors Varis Jansons. Aptaujas rezultāti liecina, ka nākamie vidusskolēni ir ieinteresēti minētās programmas ieviešanai Aizputes vidusskolā.

Par izglītības programmām, kuras tiek īstenotas Aizputes vidusskolā, stāstīja direktores vietniece izglītības jomā Vita Buzoverova.

Par savām vidusskolas gaitām stāstīja Aizputes vidusskolas absolvente Marta Pētersone. Viņa skolu atcerējās ar labiem vārdiem, īpaši izceļot iespējas, kuras sniedz šī mācību iestāde. Marta uzsvēra, ka iegūtā vidējā izglītība Aizputes vidusskolā ir labs pamats tālākizglītībai augstskolās.

Pasākuma turpinājumā 9. klases skolēnus uzrunāja Aizputes vidusskolas līdzpārvaldes “Nagla” dalībnieki un skolas prezidents Alens Reķēns. Alens informēja skolēnus par līdzpārvaldes uzdevumiem un pienākumiem, kā arī aicināja nākamos vidusskolēnus darboties līdpārvaldes pulkā. Turpinājumā 9. klašu skolēni tika iesaistīti saliedēšanās aktivitātē.

Tālāk sekoja atklātās mācību stundas, kurās 9. klašu skolēni tika iesaistīti izlozes kārtībā. Paldies mācību priekšmetu skolotājām – Ilzei Alsiņai (vēsture), Dacei Polei (matemātika), Sandrai Balodei (angļu valoda), Vitai Vasiļevskai (bioloģija) un stundās piesaistītiem vidusskolēniem par interesantām un radošām mācību stundām!

Pēc gardām pusdienām Aizputes vidusskolas un novada 9.-12.klašu skolēni tika aicināti uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts “Es pats veidoju savu karjeru!”” Pasākuma viesis Jānis Buķelis dalījās savā pozitīvajā pieredzē, kā apvienot divas, tik pretējas, profesijas. Jānis Buķelis pastāstīja par saviem izglītības ceļiem, par savu darba pieredzi ugunsdzēsēja profesijā. Interesants bija stāstījums par to, kā viņš veidoja savu mūziķa karjeru, un kādi ir viņa muzikālie projekti pašlaik. Stāstījums tika papildināts ar muzikāliem priekšnesumiem, un skolēni labprāt muzicēja kopā ar Jāni Buķeli.

Ikviens Aizputes novada pamatskolas absolvents ir aicināts iegūt vidējo izglītību Aizputes vidusskolā!

Paldies visiem skolēniem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par palīdzību Atvērto durvju dienu organizēšanā.

Aizputes vidusskolas karjeras konsultantes

Monta Balode un Vineta Bardanovska.