30. maija pasākumi "Es iepazīstu profesiju!"

30. maija pasākumi "Es iepazīstu profesiju!"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pasākums "Es iepazīstu profesiju!" 30. maijā

pl.9:30 
1.-4.klases skolēniem tikšanās ar leļļu teātra aktieri un kanisterapeitu.


pl. 11:30 
5.- 12.klases skolēniem tikšanās ar Valmieras Drāmas teātra aktieri.

 

Karjeras konsultantes
Monta Balode
Vineta Bardanovska