Radošās darbnīcas Kurzemes DEMOCENTRĀ

Radošās darbnīcas Kurzemes DEMOCENTRĀ

Darbnīcā “Spīdīgais mošķītis” skolēniem izskaidroja kādas īsti vielas ir plastilīnā un kāpēc to var dažādi spaidīt, mīcīt un veidot. Spīdīgais mošķītis - tumsā spīdošs plastilīna radinieks, kas darbnīcas dalībniekiem pašiem jāizveido!

 

Darbnīcā “Kosmiskā raķete” skolēni pēc noteikta parauga izgatavoja raķetes, kurām veidoja savu unikālu dizainu. Pēc tam laukā, izmantojot īpašu ierīci un gaisa plūsmas principu, raķetes tika uzšautas gaisā, noskaidrojot vistālāk aizlidojušās raķetes konstruktoru.

Izstāžu zālē skolēni apskatīja interaktīvu ekspozīciju par klimata pārmaiņām un ar sajūsmu izspēlēja vairākas aizraujošas erudīcijas spēles,  kā arī piedalījās izzinošā nodarbībā , tā  papildinot savas zināšanas par vidi, draudzīgu un saudzīgu izturēšanos un attieksmi pret dabu. 

Interaktīvajā izstādē “Zaļā misija: klimats”, skolēniem tika dota iespēja izveidot savu “Zaļā avīze”.

Pasniedzēju stāstījums – atbilstošs vecumam, saprotams, aizraujošs, attīsta kritisko domāšanu.