Arhīvs

Vecāku diena

18.aprīlī Aizputes vidusskola aicina uz Vecāku dienu:

* mācību stundu un pārējo nodarbību apmeklēšana;

* 16:00 – 18:30 individuālas pārrunas ar pedagogiem

 

Visi vecāki laipni aicināti!

Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

12. aprīlī Aizputes vidusskolas pirmo klašu skolēni guva pirmo pieredzi dabas vērošanā. Divās nodarbībās skolas apkārtnē skolēni mācījās lietot binokļus un teleskopus, kā arī atpazīt dažādas putnu sugas. Skolas apkārtnē izdevās novērot 14 putnu sugas. 

Ritvars Rekmanis  

Izlaidumi!

Aizputes vidusskolā izlaidumi notiks 2018.gada 16.jūnijā:

* pl. 13:00 - 12.klasēm

* pl. 16:00 - 9.klasēm

Talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”

5. aprīlī Aizputes vidusskolā norisinājās talantu konkurss “Zvaigžņu lietus”, kura laikā skolēniem savu talantu bija iespēja izpaust dažādos žanros – dejā, dziesmā, popielā, dzejā u.c.

Šogad kopā mēs varējām vērot 16 interesantus un dažādus priekšnesumus. Visus dalībniekus vērtēja žūrija: Aizputes kultūras nama vadītāja Inta Rudzīte, hip – hop deju pasniedzēja Ieva Kronberga, Aizputes domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis, Aizputes domes deputāts Kārlis Vīdners un Aizputes jauniešu mājas pārstāvis Nauris Zeltiņš. Katrā no žanriem tika noteiktas pirmās trīs vietas, kā arī pārējiem dalībniekiem piešķirtas nominācijas, taču galvenais nav uzvarēt, bet pati piedalīšanās jau ir uzvara, jo būt starp radošākajiem skolas skolēniem ir liels gods. 

3.-4.klašu skolēnu angļu valodas pēcpusdiena “Learn by doing”

Š.g. 4. aprīlī Aizputes vidusskolā tika aizvadīts angļu valodas pasākums 3.-4. klašu skolēniem, kurā piedalījās novada skolu dalībnieki. Pasākuma rīkotāja angļu valodas skolotāja Indra Zvirbule bija uzaicinājusi skolēnus un skolotājus no Aizputes, Aizputes pagasta, Dzērves, Durbes, Krotes, Kazdangas, Apriķu un Kalvenes skolām.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

23.martā Liepājā notiek Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference.

Aizputes vidusskolu tajā pārstāv 4 skolēni ar 3 darbiem:

Laura Alise Liepiņa ar darbu "Aizputes iedzīvotāju sauļošanās ieradumi un informētība par ādas vēža cēloņiem un profilaksi"

Madara Ozola ar darbu "Kazdangas muiža un tās īpašnieki"

Toms Boļšakovs un Kalvis Petrēvics ar darbu "Civilie bezpilota lidaparāti".

Veiksmi!

Skatuves runas konkurss Aizputes vidusskolā

19.martā Aizputes vidusskolā norisinājās Aizputes novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā noteica labākos un izteiksmīgākos runas meistarus, kas tika izvirzīti nākamajai kārtai Kurzemes skatuves runas konkursam Liepājā 27.martā.

Konkursu ieskandināja Vinetas Snipkes vokālās studijas meitenes ar dziesmu “Eņģelis”. Uzreiz pēc tam dalībnieki tika iepazīstināti ar žūriju (Aida Otaņķe – pensionēta Aizputes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Sanda Zālīte – Aizputes novada kultūras dzīves vadītāja, Dita Ņukņēviča – Skrundas kultūras nama direktore, Vineta Bardanovska – Aizputes vidusskolas skolotāja, Rudīte Vītola – Aizputes vidusskolas latviešu un literatūras skolotāja, Ilze Jonase – Aizputes vidusskolas skolotāja, pasākumu organizatore, Inta Rudzīte – Aizputes pilsētas kultūras nama mākslinieciskā vadītāja).

27.martā notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums 9.-12. klašu skolēniem

27.martā plkst. 13:00 Aizputes vidusskolas aktu zālē notiks karjeras attīstības atbalsta pasākums

Pozitīvās pieredzes veiksmes stāsts – “Es pats veidoju savu karjeru”

ar savu pieredzi dalīsies Enno Ence

Gudrs, vēl gudrāks

Šodien, 7.martā, 12.b klases skolēns Agris Deduškevics piedalās pusfināla ierakstā TV raidījumam "Gudrs, vēl gudrāks".

Turam īkšķus!

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes - Ēnu diena 2018

Februāra mēnesis Aizputes vidusskolas skolēniem ir aizritējis, iepazīstot darba pasauli, jo visā Latvijā 14. februārī notika “Ēnu diena 2018”. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, doties uz uzņēmumiem un iestādēm, lai nākotnē izvēlētos profesiju atbilstoši savām interesēm, spējām un prasmēm.

Vairāk kā simts Aizputes vidusskolas skolēnu devās ēnot uz uzņēmumiem un iestādēm Aizputē, Liepājā, Kuldīgā, Jelgavā un Rīgā.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13