Arhīvs

Projekta “Latvijas skolas soma” monoizrāde “Mana Magadana”

4. oktobrī Aizputes kultūras namā projekta “Skolas soma” ietvaros 7.-9.kl. skolēniem bija iespēja noskatīties Ērika Vilsona monoizrādi “Mana Magadana”.

 

Aktieris un izrādes autors uzrunāja auditoriju personiski, rosinot domāt par vēstures notikumiem, cēloņu likumsakarībām caur viena cilvēka dzīves stāstu, radot interesi par savas dzimtas vēsturi. Izrādes tematika sasaucas ar kopējo Latvijas simtgades svinību norisi, kurā 2018. gads simbolizē dzimšanu – valsts dzimšana, asociācijas ar cilvēka dzimšanu.

Ē. Vilsons stāstīja par savu dzimtu, par savas ģimenes saknēm, tādējādi aicinot ikvienu skatītāju izzināt savu senču ceļus Latvijā un pasaulē. Aktieris runāja par savu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu: „Meklējot savas saknes, cilvēki bieži atgriežas sākumpunktā – savā piedzimšanas vietā, lai atbildētu uz būtiskiem jautājumiem – kāpēc es esmu piedzimis šeit un tagad? Kāds ir manas dzīves uzdevums? Ko man nozīmē dzimtene?”

Dramaturģiskais materiāls ietver režisora bērnības atmiņas, mammas Zentas Vilsones vēstules un trimdā sarakstītos dzejoļus, kā arī dienasgrāmatas fragmentus par 2013. gada braucienu uz Magadanu kopā ar Dzintru Geku un „Sibīrijas bērniem”.

UNESCO Baltijas jūras projekta konference Vācijā

Šī gada septembrī man, Laurai Alisei Liepiņai, bija iespēja piedalīties projekta UNESCO Baltijas jūras “Globālais pilsonis 2030” konferencē, Vācijas pilsētā  Dampā. Projekta uzmanības centrā bija tieši Baltijas jūra un valstis, kuras tā apskalo.

Karjeras nedēļa

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes

Strauji tuvojas oktobra mēnesis, kurš jau vairāku gadu garumā izglītības iestādēs ir dēvēts par karjeras mēnesi. Arī šogad, ar VIAA atbalstu, karjeras nedēļa notiks no 8. līdz 12. oktobrim.

Karjeras nedēļas 2018 sauklis būs “Tavs karjeras skrejceļš!”, līdz ar to visi organizētie pasākumi būtu saistāmi ar šo tēmu, uzsverot karjeras vadības prasmes katra bērna un jaunieša karjeras ceļā un akcentējot tos, kas var sniegt atbalstu šo prasmju pilnveidošanā - pedagogus, vecākus, sabiedrību.

Atšķirībā no iepriekšējām Karjeras nedēļām, karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti  trīs vecuma grupās, aptverot galvenos tematiskos jautājumus:

1.- 6. klašu skolēniem “Kā karjeru veidot jau sākumskolā?”

7.-9.klašu skolēniem “Vai apzinos savas karjeras vadības prasmes un to pielietojumu turpmākajā dzīvē?”

10.-12.klašu skolēniem “Vai saņemu atbilstošu atbalstu skolā un ģimenē karjeras lēmumu pieņemšanai un īstenošanai?”

Adaptācijas diena, 4.septembris

ADAPTĀCIJAS DIENA AIZPUTES VIDUSSKOLĀ 2018. GADA 4.SEPTEMBRĪ pl.9.00 – 12.00

1.klases VUGD, leļļu istabā, bērnu bibliotēkā

2. - 4.klases Skolēnu jaunrades centrā

5.-6.klasēm foto orientēšanās spēle "Vai pazīsti Aizputi?"

7.-8.klasēm nodarbības aktu zālē, novadpētniecības muzejā, Ideju mājā

9.-12.klasēm sporta aktivitātes

Precīzāka informācija šeit

Zinību diena un adaptācijas diena!

Aizputes vidusskolā Zinību diena notiks 3.septembrī, plkst. 10:00 skolas priekšā.

4.septembrī plkst. 9:00 - adaptācijas diena

 

Skolas admnistrācija

Jaunais mācību gads!

Sveicam ar jaunā, 2018./2019.mācību gada sākumu!

Precizēta informācija par brīvpusdienām:

no 1.septembra: visiem 1.-6.klašu skolēniem

no 1.janvāra: visiem 1.-9.klašu skolēniem

Skolas administrācija!

Tikšanās ar 10.klašu skolēniem

Informatīva sanāksme 10.klašu skolēniem notiks 27.08.2018. Aizputes vidusskolas konferenču zālē (214.telpā) plkst. 10:00

Aizputes vidusskolas administrācija

Uzņemšana vidusskolā!

Domā, kur turpināt mācības pēc 9. klases?

Nāc, pievienojies mums! 

Mēs piedāvājam: matemātikas novirzienu, vispārizglītojošo novirzienu.

Par augstiem mācību sasniegumiem ikdienā un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vidusskolēni saņem stipendijas.

Mēs Tev varam piedāvāt plašu interešu izglītības klāstu!

Gaidīsim Tevi, sākot ar 18.jūniju darba dienās no plkst. 9:00 - 14:00 skolas kancelejā!

Tematiskā nometne 3.-4.klasēm angļu valodā

Kaut arī skola ir beigusies, no 5. līdz 8. jūnijam daļa Aizputes vidusskolas 3.-4. klases skolēnu devās uz skolu pilnveidot savas angļu valodas zināšanas tematiskajā nometnē “Nāc un darbojies!”. 

Aizputes vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā

1.jūnijā Aizputes vidusskolas 48 skolēniem bija lieliska iespēja mācību vizītē apmeklēt AHHAA centru Igaunijā.

Neskatoties uz agro izbraukšanu un garo ceļu līdz Tartu, skolēni bija nenogurdināmi un izzināt griboši. Mācību vizītes ietvaros AHHAA zinātnes centrā skolēni iepazinās un apskatīja eksponātus, kas izvietoti 3000 kvadrātmetru lielā platībā un to moto “Pamēģini pats”.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13