Zinību diena un adaptācijas diena!

Zinību diena un adaptācijas diena!

Aizputes vidusskolā Zinību diena notiks 3.septembrī, plkst. 10:00 skolas priekšā.

4.septembrī plkst. 9:00 - adaptācijas diena

 

Skolas admnistrācija