Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Atšķirībā no iepriekšējām Karjeras nedēļām, karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiks īstenoti  trīs vecuma grupās, aptverot galvenos tematiskos jautājumus:

1.- 6. klašu skolēniem “Kā karjeru veidot jau sākumskolā?”

7.-9.klašu skolēniem “Vai apzinos savas karjeras vadības prasmes un to pielietojumu turpmākajā dzīvē?”

10.-12.klašu skolēniem “Vai saņemu atbilstošu atbalstu skolā un ģimenē karjeras lēmumu pieņemšanai un īstenošanai?”

Akcentējot minētās tematikas, tiek plānoti karjeras pasākumi, un tie ir sekojoši:

8.oktobris9:20 līdz 11:20

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros VIAA rīkos reģionālos kampaņas pasākumus 1.- 6. klasēm ar “K - komandu”, kura ieradīsies ar karjeras nedēļas logo noformētu autobusu, un tā tiks uzsākta tieši Aizputē.

Mērķauditorija: Aizputes vidusskolas 2.a, 2.b, 3.a, 6.a, 6.b klases.

8., 9. Oktobris – plkst.8:30

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Aizputes novada 1. – 6.klašu skolēniem tiks piedāvāts KAA pasākums “Es iepazīstu profesiju!” Nodarbības plānotas divās daļās: pirmajā daļā ir kopēja vizuāla lekcija par animācijā iesaistīto dažādo profesiju specifiku, bet otrajā daļā darbnīcas katrai klašu grupai atsevišķi. Nodarbības ir sastādītas pēc principa-iepazīsti, izproti, radi pats!

Mērķauditorija:

1.-5. klases skolēni

 

10.oktobris no 10:10 – 15:00

Pasākumā ar nosaukumu “Personīgās izaugsmes un karjeras plānošana” personības izaugsmes treneru vadībā tiks aktualizēta karjeras nedēļas 2018. tematika atbilstoši vecuma posmiem.

Mērķauditorija:

3.a, 3.b, 4.a, 4.b klases skolēni un 9.-12. klases skolēni (10.10.)

7.a, 7.b, 7.c klases skolēni (02.11.)

11.oktobris plkst.13:00

Aizputes vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu grupa dosies uz Liepājas 6.vidusskolu, kur notiks VIAA rīkota diskusija vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Vadi savu karjeru PATS?”, kurā tiks vadītas sarunas par karjeras attīstības atbalsta īstenošanu skolā un viņu dzīvēs, pieaicinot profesionāļus ar dažādu pieredzi.

Bet Aizputes vidusskolā karjeras konsultanti aicinās uz diskusiju 7.-9.klašu skolēnus, lai saņemtu atbildes uz jautājumu - Vai apzinos savas karjeras vadības prasmes un to pielietojumu turpmākajā dzīvē? Pasākuma laikā tiks piesaistīts Aizputes vidusskolas absolvents, lai dalītos savā pozitīvajā karjeras veidošanas pieredzē.

12.oktobrī – karjeras nedēļas 2018. noslēguma dienā - Aizputes novada pedagogi karjeras konsultanti dosies uz gadskārtējo VIAA konferenci “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs”.

Aicinu visus Aizputes novada pedagogus, klašu audzinātājus, kā arī skolēnu vecākus aktualizēt savlaicīgu karjeras vadības prasmju nozīmīgumu skolēna karjeras ceļā.

 

Pedagogs karjeras konsultants

Monta Balode