Aizputes vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā

Aizputes vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē AHHAA centru Igaunijā

Zinātnes centrs AHHAA atrodas Tartu pilsētas centrā Igaunijā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt tehnoloģijas zāli. Eksponāti šajā zālē atklāj tehnoloģiskos sasniegumus, kas tiek izmantoti ikdienā. Parādīta trīšu sistēma, kas palīdz celt smagus priekšmetus. Smagumu celšanu izmēģināja arī ekskursijas dalībnieki.
Interesanta bija iespēja braukt ar velosipēdu pa trosi pāri zālei. Ļoti iespaidīga bija arī anatomijas kolekcija.
Dabas zālē skolēni apskatīja bioloģijas, ģeogrāfijas un fizikas materiālus, pat bija iespēja novērot cālēnu izšķilšanos, kā arī skudru dzīvi šķērsgriezumā.

 Pēc zinātnes centra apmeklējuma uz jautājumu, „kas Tev patika?”, atbildes bija dažādas, dažam patika aizraujoša izstāde “Ahhaa, jūras briesmoņi!”, kur bija iespēja ienirt jūras dzelmē un iepazīties ar aizvēsturiskiem jūras briesmoņiem vai unikālā iespēja apskatīt medicīnas fakultātes ļoti ekskluzīvu medicīnas kolekciju, drosmīgākajiem patika izbrauciens ar velosipēdu pie ēkas griestiem vai  griešanās centrifūgā, slapjāku triku mīļotājiem - Ūdens istaba ar dažādiem ūdens trikiem, Beatei un Laurai patika kā šķiļas mazie cālīši, jaunajiem fiziķiem – svira, ar kuras palīdzību var pacelt mašīnu, vai trīsis, ar kuru var nokļūt līdz ēkas griestiem, vai šaut ar gaisa lielgabalu.

     

Skolēni apskatīja arī Tartu vecpilsētu, ieklausījās igauņu valodā, kas ļoti patika Aleksim no 8.klases, un apguva dažus vārdus igauņu valodā.

Ekskursijas izmaksas un ieejas biļetes zinātniskajā centrā tika apmaksātas no Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 līdzekļiem. Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Aizputes novada domi.

 Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Lai jauka vasara!