Arhīvs

Fotografēšanās

Skolas organizēta fotografēšanās notiks 11. un 12.septembrī!

Par konkrētiem laikiem katrai klasei interesēties pie klašu audzinātājiem!

Uzņemšana 10.klasē

Aizputes vidusskola katru darba dienu no pl.9:00 - 14:00 pieņem dokumentus 10.klasei sekojošās izglītības programmās:

* Matemātikas un dabas zinātņu programma

* Vispārizglītojošā programma

* Profesionālā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība) - JAUNUMS

Skolēniem par labām un augstām sekmēm ikdienas mācību darbā un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tiek maksāta stipendija.

Iestājoties jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* 9.klases beigšanas apliecība

* Sekmju izraksts

* Dzimšanas apliecības kopija

* Medicīniskā izziņa, Nr. 9-14

 

Informācija 10.klašu skolēniem!

10.klašu skolēniem informatīva sanēksme notiks 20.augustā plkst. 10:00 skolas konferenču zālē (214.telpa)

 

Informācija 2019./2020.m.g. pirmklasnieku vecākiem!

Aicinām uz pirmo vecāku sapulci Aizputes vidusskolā š.g. 22.maijā plkst. 18:00 skolas konferenču zālē.

Pirmklasniekus uz adaptācijas dienām Aizputes vidusskolā gaidīsim š.g. 3. un 4. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 10:50.

Skolas administrācija

Svešvalodu centralizētā eksāmenu norises grafiks 2018./2019.m.g.

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgade

Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā 03.03.2019. paredzēts svinīgs pasākums Rudbāržu muižā/Lēnās un pārgājiens pa O.Kalpaka taku 

Visi pasākumi plakātā:

Kendama sacensības

Vecāku kopsapulce-lekcija-tikšanās 20.februārī!

Aicinām vecākus uz tikšanos ar bērnu un jauniešu sertificētu psiholoģi Ingu Dreimani par tēmu "Bērna motivācija un mērķa sasniegšana".

Vieta: Aizputes vidusskolas aktu zāle

Laiks: 2019.gada 20.februāris plkst. 18:00

Valentīndienas pasākums 14.februārī!

Uzņemšana vidusskolā!

Domā, kur turpināt mācības pēc 9. klases?

Nāc, pievienojies mums! 

Mēs piedāvājam: matemātikas novirzienu, vispārizglītojošo novirzienu.

Par augstiem mācību sasniegumiem ikdienā un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vidusskolēni saņem stipendijas.

Mēs Tev varam piedāvāt plašu interešu izglītības klāstu!

Gaidīsim Tevi, sākot ar 18.jūniju darba dienās no plkst. 9:00 - 14:00 skolas kancelejā!

» 1 2 3 4 5 6 7