Karjeras izglītība

Karjeras pasākumi tiek organizēti projekta Nr.8.3.5./16/I/001 ietvaros. Informācija atrodama sadaļas Par skolu apakšadaļā Projekti

Aptaujas anketu par karjeras atbalsta ietekmi vispārizglītojošo skolu skolēniem no 7. līdz 12. klasei aizpildīt šeit