Karjeras atbalsts

Informācija par karjeras atbalsta resursu

Aizputes vidusskolas mājas lapā tiek izveidots karjeras atbalsta resurss, kurš regulāri tiks papildināts, un tas ir adresēts trīs mērķauditoriju grupām: 1.-6. klašu skolēniem, 7.-12. klašu skolēniem un vecākiem. Katrā no skolēnu mērķgrupām informācija ievietota atbilstoši vecumposma karjeras vadības prasmēm, bet vecākiem sniegti atbalsta resursi sava bērna karjeras veidošanā.

Individuālās karjeras konsultācijas: 

Saistošie dokumenti:

1.Karjeras izglītības programma 2024.-2027.gadam 

2.KAA pasākumu plāns 2023./2024.m.g.

3.Publikācijas par karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.