Sociālais pedagogs

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Baiba Boļšakova
Telefons: 26638864
e-pasts: baibabol@inbox.lv
Katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00

Tev palīdzēs, ja:

 • ir grūtības īstenot savas tiesības un pienākumus skolā vai ģimenē;
 • ir nepieciešama palīdzība, lai saņemtu konsultāciju pie kāda speciālista: psihologa, narkologa, psihiatra vai cita speciālista, kurš Tevi uzklausītu;
 • mājās Tu nevari sagatavoties skolai un pildīt mājas darbus (vecāki lieto alkoholu, uz Tevi kliedz, sit tevi, nesagādā tev ēdienu, apģērbu, iesaista ubagošanā u.c.);
 • nezini kā izvairīties no bērniem vai pieaugušajiem, no kuriem Tu baidies vai kuri dara Tev pāri;
 • esi redzējis, ka skolā tiek aizskarti vai pazemoti citi skolēni;
 • ir problēmas ar uzvedību un līdz ar to rodas konflikti;
 • neproti plānot savu laiku (nepagūsti izmācīties, bieži kavē treniņus un citas svarīgas nodarbības);
 • Tev draud atkarība vai tu nespēj vairs atbrīvoties no alkohola, narkotisko vai toksisko vielu lietošanas;
 • ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu Tev interesantu nodarbošanos brīvajā laikā;
 • esi saskāries ar likumpārkāpumiem;
 • nespēj izmantot skolas telpas, jo ir apgrūtināta pārvietošanās, piemēram, kustību traucējumu dēļ u.c.

 Sociālā pedagoga apraksts