Skolas psihologs

Skolas un ģimenes psiholoģe INTA BRANTEVICA Jūs uzklausīs un sniegs psiholoģisko palīdzību Pirmdienās 8:00 - 15:30

Telefons: 26400507; e-pasts: i.brantevica@inbox.lv

Kas ir skolas psihologs?

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Ko skolas psihologs dara?

 KONSULTĒ 

 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • Palīdz vecāko klašu skolēniem izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņu interesēm un dotībām.

 NOVĒRTĒ 

 • Mācību iemaņas;
 • Mācīšanās spējas;
 • Personības attīstību;
 • Emocionālo stāvokli;
 • Sociālās iemaņas;
 • Mācību vidi un skolas “klimatu”.

RISINA PROBLĒMAS

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
 • Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas;
 • Palīdz bērniem 1. un 5.klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības un mainās mācību vide un skolotāji.

IEVĒRO KONFIDENCIONALITĀTI

 • Tas nozīmē, ka psihologs ievēro klienta vēlmes neizpaust ziņas par viņu vai viņa problēmu nevienai citai personai bez klienta piekrišanas.