Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

Radošās darbnīcas "Dabaszinātņu skola"

10.maijā 5.b un 6.c klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.2.2/16/I/001” ietvaros notika praktiskās nodarbības zivju noteikšanā un preparēšanā. Skolēni praktiskām metodēm iepazina zivju ārējo un iekšējo uzbūvi, noteica sugas un veica mērījumus, lai raksturotu zivju svaru un garumu.

Praktiskajā darbā tika izmantotas raudas, asari, apaļie jūras grunduļi un reņģes. Pētot barības sastāvu, vienam no asariem kuņģī tika atrasts gumijas māneklis, kas tiek izmantots makšķerēšanā, lai pievilinātu zivis. 

 Ar cieņu,
 Ritvars Rekmanis