Logopēdijas pasākums "Mana valoda"

Logopēdijas pasākums "Mana valoda"

Skolēni, strādājot komandās, veica dažādus uzdevumus atbilstoši savām spējām. Skolotāji – logopēdi bija izdomājuši vairākus  uzdevumus savās stacijās, un katras skolas komanda tos veica kopīgiem spēkiem. Skolēni strādāja aktīvi un bija ieinteresēti. Viņiem vajadzēja ar taustes palīdzību atrast gan vienādus priekšmetus, gan atpazīt burtus, gan makšķerēt zivis un no dotajiem vārdiem veidot teikumus, pēc tam tekstu.

 Pasākuma mērķis bija pievērst uzmanību pareizas runas un rakstu kultūrai. Šogad starp katrām divām stacijām bija ritmikas pauze, kas guva lielu atsaucību skolēnu vidū.