Informācijas diena

Informācijas diena

Pasākuma otrajā daļā, sadarbībā ar skolas līdzpārvaldi, pamatskolu 9.klašu skolēniem notika orientēšanās pa Aizputes vidusskolu, kuras laikā tika apmeklētas četras mācību stacijas – ķīmijas, fizikas, matemātikas kabinetos, kuros notika mācību priekšmetam atbilstošas aktivitātes, un līdzpārvaldes stacija, kurā skolēni stāstīja par iespējām Aizputes vidusskolā.

Informācija dienas noslēdzošajā daļā 9. klašu skolēniem un vidusskolēniem bija iespēja tikties ar talantīgo dziedātāju Agnesi Rakovsku. Māksliniece dalījās savā pieredzē par saviem izglītības ceļiem, sniedza priekšnesumus, atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, bet noslēgumā novadīja radošu darbnīcu, kuras laikā tika sacerēta dziesma par pavasari. Ikviens skolēns, kurš uzdeva dziedātājai jautājumu, saņēma disku ar grupas “Triānas parks” dziesmām.

Agneses Rakovskas pasākums tika finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

 

Lai pasākums būtu izdevies, vēlos pateikt PALDIES:

Dacei Tamužai par informācijas materiāla sagatavošanu,

Matīsam Mirbaham pat kvalitatīvu tehnisko nodrošinājumu,

Elīnai Juskai un viņas komandai par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā.

Paldies Aizputes novada pamatskolu 9. klašu skolēniem un klašu audzinātājiem par izrādīto interesi, ierodoties uz Informācijas dienu Aizputes vidusskolā.

PKK Monta Balode