Informācija 2018./2019.m.g. PIRMKLASNIEKU vecākiem!

Informācija 2018./2019.m.g. PIRMKLASNIEKU vecākiem!

Aicinām pieteikt bērnus Aizputes vidusskolas 1.klasē no š. g. 1.marta, ierodoties skolas kancelejā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Lūdzam arī padomāt un izvēlēties,

* kuru mācību priekšmetu Jūsu bērns mācīsies – ētiku vai kristīgo mācību;

* kuru valodu 4.klasē izvēlēsieties kā otro svešvalodu (fakultatīvi) – krievu val. vai vācu val. (pirmā svešvaloda visiem ir angļu val.).

Skolas administrācija