Valentīndienas konkursa rezultāti

Valentīndienas konkursa rezultāti

20. februārī visi 5. - 12. kl. skolēni tika aicināti pēc 4. stundas uz skolas aktu zāli izlozēt uzvarētāju vārdus. Galveno balvu un 2 ielūgumus uz kino saņēma  Dina Ēķupe un Deina Dzirko.

Bija arī 2 žurijas simpātijas balvas. Tās ieguva  Luīze Balode ar Jāni Bīmani un Lenija Feldmane ar Sabīni Ķeķi. Pārējie arī netika apdalīti, un arī viņus gaidīja mazas veicināšanas balvas.
Vēlamies teikt lielu paldies visiem, kas iesaistījās konkursa veidošanā un tā norisē. Paldies skolēnu domei "Nagla", paldies žūrijai, bet vislielāko paldies mēs sakām atbalsta partnerim “Cinamon Balle”!
Aicinām skolēnus nekautrēties un skolas pasākumos iesaistīties aktīvāk!

Laima Elza Rungovska