Pirmklasniekiem pirmās 100 pavadītās dienas skolā

Pirmklasniekiem pirmās 100 pavadītās dienas skolā

Vispirms visiem bija jāsakārto skolas soma, atstājot somā tikai skolai nepieciešamās lietas. Pēc tam Pepija aicināja noskaidrot, vai 100 ir daudz vai maz. Bija jāveic uzdevums, uzrakstot 100 vārdus, kas saistās ar skolu, kā arī 100 sekundes bija jāpaklusē. Jāteic, ka 100 sekundes klusēt skolēniem padevās krietni vien vieglāk, un pēc tā veikšanas pirmklasnieki atzina, ka 100 – tas nemaz tik daudz neesot.

Katra klase bija sagatavojuši interesantus un radošus priekšnesumus: 1.a klase dziedāja dziesmu par burtiņiem skolotājas L.Vēveres pavadībā, savukārt 1.b klase skaitīja dzejoli par alfabētu. Pēc uzdevumu veikšanas un skanīgiem priekšnesumiem katrs pirmklasnieks saņēma sertifikātu par veiksmīgajām 100 dienām Aizputes vidusskolā.

Pateicību Pepija un Tomijs izteica arī klašu audzinātājām I.Blūmai un I.Vilemsonei. Pēc tam pirmklasnieki varēja doties turpināt svinēt savus svētkus ar gardu kliņģeri.