Robotikas nodarbības

Robotikas nodarbības

Nodarbībās skolēni tika  iepazīstināti ar tehnoloģijām ,parādot visdažādākos robotikas virzienus. Skolēni paši varēja pārliecināties par dažādu robotu uzbūvi un to darbības virzieniem. Pasākuma laikā katram skolēnam praktiski tika dota iespēja dažādu veidu robotu vadīšana un vienkāršu programmu izveidošana, tā gūstot priekšstatu par jaunāko tehnoloģiju pielietojumu mūsdienās un dažādu specifisku robotikas iekārtu/konstruktoru apmācības iespējām. Pasākuma vadītāji vērsa uzmanību, ka viņu mērķis ir izveidot Robotu Skolu tīklu kur 7-12 gadu veci bērni apgūtu robotikas pamatus, lai šīs zināšanas neaprobežotos vienīgi ar vienkāršu konstruktoru uzbūvi , bet iekļautu arī dažādu uz zinātnes, tehnoloģijas un matemātikas orientētu  apmācību.

PKK V.Bardanovska