Pasākums “Veru durvis uz augstskolu”

Pasākums “Veru durvis uz augstskolu”

Aizputes vidusskolas skolēni bija ieinteresēti par šādām augstskolām: Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Liepājas Universitāti. Augstskolu mācībspēki prezentēja izglītības programmas, atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem, informēja par studentu iespējām, kuras tiek piedāvātas paralēli mācību darbam. Skolēni uzzināja, ka vadošo augstskolu filiāles darbojas arī Latvijas reģionos. Ar savu studiju pieredzi dalījās arī augstskolu studenti.

Aizputes vidusskolas skolēni atzina, ka šāds karjeras atbalsta pasākums ir vērā ņemams, jo ir iespējams iepazīties ar vispusīgām studiju iespējām, nebraucot uz Latvijas galvaspilsētu. Tāpēc mazāk aktuāls šogad būs izglītības izstādes “Skola 2018” apmeklējums, kas liecina par to, ka lielākā daļa 12. klašu skolēni savu izvēli ir izdarījuši.

Paldies Aizputes vidusskolas direktorei par transporta nodrošināšanu!

Aizputes vidusskolas PKK

Monta Balode