"Zvaigznes dienas" pasākums

"Zvaigznes dienas" pasākums

Uz pieņemšanu tiek aicināti skolēni kopā ar vecākiem, ja skolēna vidējā atzīme 1.semestrī ir 8,5 un augstāk un liecībā nav vērtējumu no 1 – 7 ballēm, kā arī nav neattaisnotu kavējumu.