Par godu Lāčplēša dienai

Par godu Lāčplēša dienai

Tuvojas valsts svētki - Lāčplēša diena un 18.novembris, kad jaunsargi visā Latvijā aktīvi iesaistās valsts svētku pasākumos. Lielākais notikums jaunsargiem būs dalība NBS militārajā parādē 11. Novembra krastmalā.

Tajā piedalīsies labākie jaunsargi no visas Latvijas, un Una Undīne Ungere ir vienīgā no Aizputes vidusskolas, kas izturēja Kurzemes 80 jauniešu konkurenci prasmē apgūt ierindas soli. Pavisam no Aizputes novada piedalīsies 3 jaunsargi, un Una Undīne būs to 40 jaunsargu skaitā, kuri pārstāvēs Kurzemi un soļos bruņoto spēku 18. novembra parādē Rīgā.

Jaunsargu instruktors Laimonis Grundmanis: “Una Undīne ir 10.klases skolniece, jaunsargs no 5. klases. Izcila sportiste, maratoniste, ielu vingrotāja, ļoti aktīva, komunikabla, jaunsardzes pasākumu organizētspējīgs cilvēks.

13. oktobrī Kurzemes mēroga sacensībās “Tebras krasta kauss” viņa ņēma aktīvu dalību, noorganizējot komandu. Pati palīdzēja šīs sacensības organizētājam - jaunsargu instruktoram sagatavot, kā arī tūrisma uzdevumu kontrolpunktā veiksmīgi darbojās kā tiesnese. Komandas panākums - 1. vieta, jo tā visveiksmīgāk veica 3,5 km distanci, t.i., skrejot pa Padures priediena mežu takām ar 8 militarizētiem kontrolpunktu uzdevumiem.

Par nopelniem jaunsardzes darbībā 30. novembrī Una Undīne no Aizputes vidusskolas un jaunsargs Uģis Eglītis no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas struktūrvienības tiek ielūgti uz Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes 25 gadu jubilejas svinībām Rīgā kinoteātrī Rīga “Splendin Palace” LiveRiga.

Es esmu pārliecināts - Unas Undīnes dzīves ceļa mērķi ir precīzi un nekļūdīgi - nokļūt bruņoto spēku sastāvā, jo viņa to ir apliecinājusi ar ikdienas mērķtiecīgu darbošanos savas fiziskās attīstības pilnveidošanā un sekmīgu darbošanos komandā. Viņa ir ievērota arī no LR NBS speciālistiem, kuri ar Unu ir tikušies organizētajos maratona skrējienos, saņemot atzinības balvas par uzrādītajiem rezultātiem.”

Jaunsargi ir savas valsts patrioti, kuri mācās aizstāvēt savu valsti un tur godā Latvijas nacionālās vērtības.

Jauniešu gribasspēks, uzvedība, drosme, patriotisms, cieņa pret sevi, saviem vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem un valsti ir paraugs pārējiem jauniešiem.

Inese Greiere

Valsts pirmsvētku noskaņās Aizputes novada jaunsargu instruktors vēlas teikt paldies Lejaskurzemes Sporta centra direktoram Indulim Laškovam, centra tehniskajiem darbiniekiem, Aizputes kultūras nama vadībai, darbiniekiem, sevišķi Justam Ūdrim par sadarbību un regulāru atbalstu novada jaunsardzes pasākumu organizēšanā un norisē.

24.oktobrī dienas garumā Justa sniegtais muzikālais pavadījums Kurzemes jaunsargu ierindas treniņiem Lejaskurzemes sporta centra stadionā18.novembra parādei 11.Novembra krastmalā Rīgā, deva pārliecību, ka parāde jaunsargiem izdosies.

Medaļas, skaistie goda raksti, atļauja izmantot sporta kompleksu no Lejaskurzemes sporta centra, muzikālie pavadījumi, lāpu gājieni kopā ar Kultūras nama darbiniekiem, vienmēr piešķir jaunsardzes pasākumiem atbalsta izjūtu un stabilitāti.

Lai mūsu valsts vēsturiskais novembris katram no mums piedod apziņas spēku par ģimeni, par valsti, tās nepārejošajām vērtībām un veicina katrā personībā emocionālo stabilitāti.

Aizputes novada jaunsargu instruktors Laimonis Grundmanis