Novembra pasākumu programma Aizputes vidusskolā

Novembra pasākumu programma Aizputes vidusskolā

Novembra pasākumu programma Aizputes vidusskolā

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
                                /Tdz./

09.11. pl.14.00 – 16.00

Aizputes novada izglītības iestāžu pašpārvalžu nodarbība jauniešu Ideju mājā – /atb. Skolēnu dome “Nagla”, Ideju mājas vad. A.Tīmane/

10.11.

Mārtiņdienas tradīciju atzīmēšana:

tradīcijas, rotaļas 1. – 4.kl. /aktu zālē/

Mārtiņdienas tirgus

Fukši:

Mazie fukši 5.kl. „Vai Tu pazīsti skolu?” – /atb. 11.klases/

Fukši 10.kl. „Mana sapņu profesija” – 3.st. /atb. Karjeras izgl. konsultantes, 12.klases/

Mārtiņdienas ballīte 5. - 12.klasēm pl. 18.00 – 23.00 aktu zālē

- līdz 21.00 – 5.-6.klases;

- līdz 22.00 – 7.-8.klases;

- līdz 23.00 – 9.-12.klases.

Ieejas maksa – brīva.

Mārtiņa Freimaņa vārda dienas svētki pilsētā:

pl. 15.00 – piemiņas brīdis Misiņkalna kapsētā;

pl. 17.00 – 19.00 – tikšanās M.Freimaņa klubiņā “Tu esi mans draugs” Skolēnu jaunrades centrā – /atb. pulciņa dalībnieki, I.Zālīte/

Patriotisma nedēļa 11. - 18.novembris - piespraudīsim pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti!

Ir tikai viena Latvija
un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīs, kas kopā tur.
                            /A.Eglītis/

11.11. 

Lāčplēša diena – pl.18.30 Lāpu gājiens

Pulcēšanās: pl.18.15 laukumā pie TIC, Atmodas 16

13.-17.11

Turnīrs erudīcijas spēlē „Latvija” 1.-12.klasēm /atb.I.Alsiņa/

16.11.

pl. 13:00 Tikšanās ar Bruņoto spēku pārstāvjiem – aizsardzības ministrijas lekcija

17.11.

Aizputes pilsētas kultūras namā filma par Kārli Zāli /atb. I.Krauze/

Svinīgais brīdis, veltīts Latvijas valsts 99. dzimšanas dienai /pa klašu grupām/

18.11.

Iedegsim svecīšu liesmiņas skolas logos – /atb. Skolēnu dome “Nagla”, org. A.Feldmane/

23.-24.11.

FOTOGRĀFĒŠANĀS