Kurzemes un Zemgales Mazpulku projektu forums Aizputē

Kurzemes un Zemgales Mazpulku projektu forums Aizputē

Klāt ražas novākšanas un atrādīšanas laiks. Saules ieskautā 21. oktobra rītā  Aizputes vidusskolā un Aizputes tirgus laukumā bija jūtama liela rosība. No dažnedažādām Kurzemes un Zemgales vietām uz Aizputi ceļu šurp mēroja 28 Latvijas Mazpulku čaklākie skolēni un viņu vadītāji, vecāki, atbalstītāji. Šī diena bija iekļauta Kurzemes un Zemgales Mazpulku projektu foruma zīmē.

Dienas sākumā atbraukušie un vietējie  mazpulcēni iepazīstināja Aizputes iedzīvotājus ar savu veikumu tirgus placī, tirgojot savus pašražojumus – izaudzētos dārzeņus, tējas, koka izstrādājumus un vēl daudz  dažādu labu lietu, ko ikviens interesents varēja iegādāties. Katrs forums sākas ar tirdziņu, kurā mazpulks piedalās ar savu noformētu stendu. Kopumā šādi forumi šogad Latvijā bija trīs – Salaspilī, Baltinavā un Aizputē.

Šajā tirdziņā mazpulcēni pārdeva savu un ģimenes saražoto produkciju, izplatīja informāciju par mazpulka notikumiem un aktualitātēm, rīkoja spēles, loterijas, radošās darbnīcas un atrakcijas. Atraktīvākie tirgus dalībnieki tika sumināti atklāšanas pasākumā, kas norisinājās Aizputes vidusskolā.

Forumos piedalīties bija aicināti arī aktīvāko mazpulcēnu ģimeņu pārstāvji, vecvecāki. Viņiem šajos pasākumos tiek izteikta atzinība par ieguldīto darbu mazpulcēna izglītošanā un atbalsta sniegšanā konkrētam Mazpulkam, un dāvanā ikvienam tika ābelīte no Pūres dārzniecības.

Turpmākā dienas daļa tika pavadīta Aizputes vidusskolas telpās. Skolēniem šī daļa parasti ir visnopietnākā, kur jāprezentē savs izstrādātais vasaras projekts žūrijai. Mazpulcēnus vērtēja Aizputes novada  domes pārstāvji, zemnieki, eksperti un Rīgas klubiņa dalībnieki. Vērtēšanas kritēriji bija atbilstoši mazpulcēna projekta pakāpei. Pirms projektu aizstāvēšanas mazpulcēni tika  sadalīti grupās atbilstoši projektu nozarei un vecuma grupām. Gala rezultātā žūrija veica projektu apkopojumu, no kuriem mazpulcēniem tika  izdalīta 1., 2., 3. Vieta un Atzinība.  

Skolēni tika sadalīti divās lielās grupās. Kamēr viena drupa aizstāvēja projektus,  otra grupa piedalījās radošajās darbnīcās, kuras kopumā bija trīs. Pirmo darbnīcu „Čaklās rokas” vadīja Aizputes vidusskolas skolotāja Ilze Spīre, otru darbnīcu „Es pats mākslinieks ” vadīja skolotāja Irina Bogdane, bet trešā darbnīca bija Rīgas klubiņa vadītā „60 elementi kabatā”, kuras ietvaros bija iespējams nodot nederīgos mobilos telefonus, izprast to, cik videi draudzīgas ir šīs ierīces, ko lietojam ikdienā.

Mazpulku vadītājiem kopā ar vecākiem šajā laikā bija iespēja baudīt Aizputes vidusskolas skolotāju teātra izrādi, kuras režisore ir Juta Priedniece  un skolotāju aktieru kolektīvs -  Antra Grundmane, Gita Tomase, Ilze Jonase, Vineta Bardanovska un Justs Ūdris. Pēc aizraujošās izrādes vadītājiem un viesiem savas zināšanas bija iespēja papildināt Līgas Nulles vadītajā lekcijā „Dabas spēks tavās rokās”. Taču ar to viss vēl nebeidzās! Vadītājus un viesus mazā ekskursijā  uz Ģirta Brumsona mākslas parku aizvizināja Staļģenes Mazpulka autobuss, kur pats saimnieks sagaidīja un laipni izrādīja savu saimniecību.

Kamēr žūrija apkopoja labāko darbu autorus un dalīja vietas, skolēni  piedalījās skolotāja Agņa Gauļa vadītajās atraktīvi sportiskajās sacensībās skolas sporta zālē.

Visu dienu kopā ar Mazpulkiem pavadīja Matīss Mirbahs, kurš šajā pasākumā atbildēja gan par mūziku, gan lietām, kas vairāk saistītas ar tehnoloģijām, kas bija nepieciešamas projektu aizstāvēšanā. Par ēdināšanu pasākumā rūpējās Aizputes vidusskolas ēdināšanas bloks un palīgi.

Diena bija raibi raiba un pasākumiem, iespaidiem bagāta, tādēļ  lielu lielais paldies gan Aizputes domei, gan Aizputes vidusskolas kolektīvam un direktorei Guntai Vīdnerei, gan Kurzemes reģiona Mazpulku koordinatorei Indrai Zvirbulei, Aizputes Kultūras nama darbiniekiem un vadītājai, ikvienam , kas iesaistījās šajā lielajā pasākumā.

Jo vairāk mēs darām, jo vairāk varam izdarīt! (William Hazlitt)

Paldies!               

Aizputes 1013.mazpulka vadītāja

Liene Cinovska