Aizputes vidusskolniece saņem Vītolu fonda stipendiju

Aizputes vidusskolniece saņem Vītolu fonda stipendiju

Svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Aizputes vidusskolas skolniecei Santai Zemturei tika pasniegta ''Rigvir'' holdinga un Vītolu fonda stipendija.

Stipendijas saņēma 12. klases skolēni no visas Latvijas, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. Šie 14 skolēni visu mācību gadu saņems stipendiju kopsummā 675 eiro apmērā.

''Šis skaisti noorganizētais pasākums nebija parasts pasākums, tas bija pasākums ar dvēseli. Sākot ar J. Auziņa stāstiem par savu omīti Ainu Mucenieci, kas lika aizdomāties par dzīvi, un beidzot ar skaistu Mika Dukura priekšnesumu. Un pats svarīgākais - gan šie stāsti, gan mūzika tika pasniegta no sirds, par to arī liels paldies,'' stāsta Santa.

Stipendijas saņēma Lauma Tumašova (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Ernests Mednis (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), Vita Servidova (Balvu Valsts ģimnāzija, iestājās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā), Marta Madara Pekša (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Liene Gasiņa (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Anna Kricka (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija), Kristīne Migunova (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), Agnis Saulītis (Druvas vidusskola), Santa Junkere (Auces vidusskola), Sintija Skerkšāne (Krāslavas Valsts ģimnāzija), Edvards Zarembo (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Santa Zemture (Aizputes vidusskola), Eva Beļska (Skrundas vidusskola) un Keitija Kindzule (Dricānu vidusskola).

''Varu būt gandarīts, ka sadarbībā ar Vītolu fondu turpinām atbalstīt centīgākos Latvijas skolēnus, pasniedzot viņiem stipendijas un palīdzot pēdējā vidusskolas gadā labāk sagatavoties studijām. Lai pretendētu uz stipendijām, skolēniem bija nepieciešams izpildīt ļoti augstas prasības, tāpēc man ir prieks, ka šādu skolēnu ir tik daudz. Latvijas nākotne balstās uz talantīgiem skolēniem un mums ir nepieciešams viņus atbalstīt,'' uzsver ''Rigvir'' holdinga valdes priekšsēdētājs Jurģis Auziņš.

Lai pieteiktos ''Rigvir'' holdinga stipendiju konkursam, skolēniem vajadzēja iesniegt savu CV, norādot informāciju par dalību un rezultātiem olimpiādēs, konkursos un sabiedrisko darbību, motivācijas vēstuli, pamatojot vēlmi iegūt stipendiju, nākotnes profesijas izvēli un aprakstot ģimenes materiālo un sociālo stāvokli, 11. klases liecības kopiju, kā arī ķīmijas vai bioloģijas skolotāja rekomendāciju. Pieteikumus stipendiju konkursam izvērtēja Vītolu Fonda pārstāvji.

Avots: http://www.rekurzeme.lv/vietejas-zinas/aizputes-novada/aizputes-vidusskolniece-sanem-vitolu-fonda-stipendiju-132719