“Veru durvis uz augstskolu”

“Veru durvis uz augstskolu”

Augstskolas, uz kurām “skatās” Aizputes vidusskolēni, ir sekojošas:

Latvijas Universitāte – 15,
Rīgas Tehniskā universitāte – 11,
Rīgas Stradiņas universitāte – 12,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 11,
Liepājas Universitāte – 11,
Ventspils Augstskola – 2,
Latvijas Kultūras koledža – 8 skolēnu

Mājupceļā vidusskolēni izdarīja secinājumu, ka šāda veida pasākums ir vērtīgs, jo ir iespējams iegūt sev interesējošu informāciju par augstskolu, kurā vēlētos iegūt profesionālo izglītību. Pavasara mēnešos notiks augstskolu Informācijas dienas un pasākumi “Studenta kurpēs”, kuros laipni aicināti arī mūsu vidusskolēni, lai iepazītos ar tālākizglītības mācību iestādēm klātienē.

 Paldies Aizputes vidusskolas direktorei par atbalstu, nodrošinot transportu.

Aizputes vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

Monta Balode