Vecāku kopsapulce-lekcija-tikšanās 20.februārī!

Vecāku kopsapulce-lekcija-tikšanās 20.februārī!

Inga Dreimane ir psiholoģe ar profesionālo maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.  Viņa ir speciāliste ar vairāk nekā 10 gadu praktisko pieredzi darbā ar bērniem un viņu vecākiem, bērnu aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs, darbā ar speciālistiem izglītības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās. Lektorei ir vairāk nekā 5 gadu pieredze dažādu pētījumu organizēšanā un koordinēšanā par bērnu un pieaugušo cilvēku veselības paradumiem, tai skaitā atkarību izraisošo vielu lietošana un vardarbības pieredze.

Atsauksme:  lekcijas bija ļoti apmeklētas. Daudzi dalībnieki teica siltus pateicības vārdus, ar to liekot saprast, ka lektorei izdevies iedziļināties katra klausītāja jautājumos un rast uz tiem individuālas atbildes.