Skolēnu uzņemšana 10.klasē

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestātos vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* iesniegums;
* apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu;
* pases/ID kartes/dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
* bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u)

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Kursu katalogs - iespēja veidot savu mācību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

 

Informatīva sanāksme 10.klašu skolēniem ar mācību pārzini V.Buzoverovu – 20.08.2023. plkst. 10.00 skolas apspriežu zālē (214.kab.)