Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Saules ritmi".

VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSĀ “SAULES RITMI” DIENVIDKURZEMES NOVADA 1.KĀRTĀ:

1.pakāpi ieguva: Beāte Spāģe

3.pakāpi ieguva:
Beāte Jasaite
grupā – Rūta Jablonska, Anika Īle, Amanda Zozuļa, Amanda Elza Jučere

Paldies par piedalīšanos Endijai Ķerei un Lindai Lipartei!

Paldies skolotājai Ilze Spīrei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Lepojamies!