Izlietoto bateriju un makulatūras savākšanas konkurss noslēdzies!

Arī šogad mūsu skolas skolēni un darbinieki piedalījās "Zaļās jostas" organizētajā izlietoto bateriju un makulatūras savākšanas konkursā.

 Apbalvojām klases, kuras piedalījās, kā arī aktīvākos skolēnus klasēs, kuri atnesuši lielāko daļu no makulatūras vai bateriju kopējajiem kilogramiem.

 

Visas klases un PI grupiņas saņēma diplomus, bet tās klases, kuras netika 3 aktīvāko skaitā, bet piedalījās abos konkursos saņēma arī saldumus.

1. vieta abos konkursos saņēma skolas apmaksātu braucienu uz Meža dienām Tērvetē 24.maijā; pārējām godalgotajām vietām tika pa kliņģerim.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās!

Kopā esam savākuši 239 kg baterijas un pie 3000 kg makulatūras!

Sakām paldies -
par makulatūru:
1.vieta - 6.a klasei (862,5 kg)
2.vieta - 5.b (581,3 kg)
3.vieta - 4.b (209,5 kg)
4.v. -12.a (100kg)
5.v. - 11.a (89 kg)
6.v. - "Pūcītes" (88 kg); 2.a (78kg); "Taurenīši" (68 kg); 4.a (66,3 kg); 1.a (55 kg); 8.a (36 kg); 3.a (22 kg); 7.a (10 kg)! 

 

 par baterijām -
1.v. - 6.a klase (118 kg)
2.v. - 4.a (54 kg)
3.v. - PI grupiņa "Taurenīši" (20,100 kg)
4.v. - 5.b (9 kg)
5.v. - 7.a (8 kg)
6.v. - 2.a (5,800 kg); kā arī baterijas atnesa 11.a; "Pūcītes"; 4.b; 1.b; 3.c; 2.b!

Liels paldies vecākiem par iesaistīšanos, kā arī individuālajiem ziedotājiem skolas kopējajā "makulatūras un bateriju bankā"!

Saudzēsim dabu arī turpmāk!

Skolas administrācija