Atskats uz metodisko dienu „Ceļā uz...”.

30.augustā Nīcā tikās Dienvidkurzemes novada skolotāji  Metodiskajā dienā „Ceļā uz...”.

Metodiskās dienas laikā skolotāji dalījās  ar labās prakses piemēriem. Ar saviem pieredzes stāstiem dalījās arī mūsu skolas skolotāji:  Monta Balode „Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā”, Ilze Jonase “Datorika sākumskolā”,  Sanita Kārkliņa “Metodes mācību procesa dažādošanai mūzikā. Vecāku iesaiste”, Eva Balode “Metodes mācību procesa dažādošana fizikā”, Irita Dobele un Ināra Vilemsone “Pētnieciskais darbs “Kādā ūdenī cukurs izšķīdīs ātrāk- siltā vai aukstā?””.