Skolēnu uzņemšana 10.klasē

9.klases absolvent! Esi laipni gaidīts Aizputes vidusskolā!

Lai iestātos vidusskolā, skolas kancelejā jāiesniedz sekojoši dokumenti (to vari darīt darba dienās no plkst. 9:00-14:00):

* iesniegums;
* apliecība par pamatizglītību kopā ar sekmju izrakstu;
* pases/ID kartes/dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
* bērna medicīniskā karte 26/4.

Mācību priekšmetu stundu plāni 

Informācija skolēniem

Kursu katalogs - iespēja veidot savu mācību plānu (datne jālejupielādē un jāsaglabā savā datorā)

 

Informatīva sanāksme ar mācību pārzini V.Buzoverovu – 28.08.2023. plkst. 11:00 skolas apspriežu zālē (214.kab.)