Skolotāju amatierteātrim dzimšanas diena!

Aizputes vidusskolas amatierteātris “Priekšspēle” svinēs savu 10. gadu jubileju!