"Zaļās jostas" konkursa rezultāti skolā

Aizputes vidusskola šogad piedalījās "Zaļās jostas" organizētajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Esam priecīgi par skolēnu un darbinieku lielo atsaucību. Piedalījās gan pirmsskolas grupiņas, gan visas klases no 1.-12.klasei, tāpēc esam patiesi gandarīti, ka kopā savācām 456,6 kg izlietotās baterijas.

Lai veicinātu aktīvāku piedalīšanos konkursā, skolas administrācija izsludināja arī savu mazo akciju - veicināšanas jeb gardumu balvu aktīvākajai klasei! Rezultātā četras klases tika pie kliņģera un divas pie gardumiem.

1.vietu ar, apmēram, 260 kg ( ~15 764 gb.) izlietotās baterijas atnesa 5.a klase, kur īpašu pateicību sakām Rēderu ģimenei, kuri bija savākuši lielāko daļu no šī skaita.

2.vieta - 4.b klasei ar 25,58 kg (~1498gb)

3.vieta - 3.a klasei apm. 19,74 kg  ~ 1002gb bateriju un 8.b klasei apm 21kg

4.vieta - 3.b klase 16,02 kg

Aktīvākā pirmsskolas grupiņa -  "Pūcītes" ~115gb.

 

Paldies ikvienam un katram, kurš iemeta vismaz vienu bateriju kopīgajā traukā!

Saudzēsim dabu arī turpmāk!