Skatuves runa 2023

Aizputes vidusskolas skolēnu Skatuves runas konkursa rezultāti:

1.klašu grupā Augstākā pakāpe:
Benjamīns Gūtmanis – (46,75p.) un Gabriels Paņēvics (46,75p.);
sk.G.Ausmane
2.- 3. klašu grupā Augstākā pakāpe:
Karīna Andriekus – (49,25p.); sk.A.Grundmane un Adrija Jonkusa
(48,75p.); sk.Ilze Blūma
4.- 6. klašu grupā Augstākā pakāpe:
Daniels Pujāts (47,5p.); sk.I.Catlakša un Sandris Salna (47,25p.)
sk.R.Vītola
7.- 9. klašu grupā Augstākā pakāpe:
Laura Ozola (49p.); Norlands Rudzītis (47,75p.); sk.I.Krauze un Kate Juzupe (47p.); sk.R.Vītola
10.- 12. klašu grupā Augstākā pakāpe:
Enija Tomsone (45p.); sk.I.Krauze
Apsveicam! Šie skolēni turpinās dalību DKN skatuves runas konkursā
“Zvirbulis 2023” 9. un 10. martā Grobiņā! Novēlam veiksmi!
1. klašu grupā
1.pakāpes ieguvuši:
Ansis Baltaiskalns (44p.); Keita Košeļeva (42p.); sk.J.Priedniece un Paula Sisene (40p.); sk.G.Ausmane;
2.pakāpes ieguvuši:
Ieva Krēķe (39p.) un Pēteris Jēkabsons(35p.); sk.V.Bardanovska

2.- 3. klašu grupā

1.pakāpi ieguvuši:
Denīza Cēre (44p.) sk.I.Blūma; Ketrīna Keita Ķemere (44p.) sk.I.Rone; Emīlija Strautiņa (43p.) un Kārlis Zvirbulis (42p.) sk.A.Grundmane; Ikars Runģis (42p.); sk.I.Šterna; Letīcija Matule (41p.) sk.I.Vilemsone; Helina Kaiguna (41 p.) sk.I.Rone
4.- 6. klašu grupā
1.pakāpi ieguvuši:
Patrīcija Elbere (44 p.); Kristers Salna (43p.) sk.R.Vītola; Elvijs
Karaskevičs (43p.); sk.J.Priedniece; Ieva Lauka (42p.) un Kristers
Druskins (42p.)s k.I.Catlakša; Paula Kļava (41p.) sk.D.Zaiceva; Marta Tumpele (41p.) un Evija Marta Cinovska(40p.) sk.J.Priedniece
7.- 9. klašu grupā
1.pakāpi ieguvuši:
Anika Īle (44p.) sk.R.Vītola; Beāte Spāģe(44p.); Markuss Bitenieks
(43p.) sk.I.Krauze; Amanda Zozuļa (43p.); sk.R.Vītola
2.pakāpi ieguvušas:
Amanda Jučere (39p.) sk.R.Vītola; Laura Druskina (39p.) un Odrija
Cinkuss (38p.) sk.I.Berga
10.- 12. klašu grupā
1.pakāpi ieguvušas:
Laura Catlakša (44p.) sk. V.Buzoverova; Marta Annemarija Bladžinauska (43p.) sk.I.Krauze

Paldies skolēniem par dalību un skolotājiem par skolēnu
sagatavošanu konkursam!
Lai veicas turpmāk!