Projekts "Kontakts"

Aizputes vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes “Nagla” komanda no 20.02.- 23.02. piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās  iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācībās. 

Šajās trīs mācību dienās mūsu komanda: Līva Uzare, Jana Vasile un Kristers Balčus apguva projekta rakstīšanas prasmes, mācījās, kas ir līdzdalība un iekļaušana. Mēģināja ieraudzīt problēmu, kura varētu būt mūsu skolā, un saprast veidus, kā to risināt projekta ietvaros! 

  

Paldies šo mācību vadītājām Kristinai Castronovo un Ilzei Jēčei.

Paldies jauniešiem un skolotājiem no citām Kurzemes skolām, kuras piedalījās mācībās par pozitīvo un draudzīgo atmosfēru visu trīs dienu garumā! 

Lai mums izdodas īstenot plānotos projektus!

 

Paldies arī skolas vadībai par atbalstu un “Mētras māja” par naktsmītni, kā arī “Karaliskā zoss” darbiniekiem par ēdināšanu! 

Ilze Jonase
Aizputes vidusskolas direktores vietniece